banner

 
 
ציוד
 
 במשרדנו ציוד מתוחכם לאודיו/וידאו.
 
*   אנו מבצעים הסלקות של מצלמות זעירות כמעט בכל רהיט/חפץ עפ"י צורכי הלקוח.
*   לרשותנו ציוד לראיית לילה/יום, ראייה מרחבית או ממוקדת ולמרחק רב.
*   וידאו לצילום למשך ימים רבים ללא צורך בהחלפת קלטות ועוד.
*   המשרד מוכר ציוד האזנה לטלפון, לחלל, ציוד קווי ואלחוטי.
*   אנו גם מבצעים בדיקות האזנות מקצועיות לטלפונים לחללים ולרכבים.
*   המשרד אינו פועל בדרכים לא חוקיות, ובכלל זה אינו מבצע האזנות סתר!!