banner

 

עורך דין לתביעות נזיקין בשרון

תביעת נזיקין היא כל תביעה שיש בה משום תיקון נזק לתובע. תביעות דיבה ולשון הרע הן מקרים פרטיים של תביעות נזיקין, אבל ישנם נושאים נוספים המוגדרים נזיקין: ליטיגציה אזרחית (אזרח שעבר עבירת מרמה שפגעה בך, למשל השתלטות על חצר בניין בבית המשותף), ליטיגציה מסחרית (בשפה פשוטה, דיני חברות מסחריות ומותגים. החל מדינים העוסקים בזכויות יוצרים, ועד דיני חברות של ממש, לפיהם המנכ"ל הוא נגד הבעלים, או הבעלים הנו נגד המנכ"ל ונושאי המשרה), ועוד.

עורך דין לתביעות נזיקין בדיני דיבה ולשון הרע

עורך הדין ילמד את התיק שביקשת לתבוע בגינו, ויגבש תשתית ראייתית להעמדה לדין. במסגרתה, הוא ישטח בפני השופט את הטענות לפיהן היריב שלו עבר את אותה עבירה. במידה וזו דיבה, הוא יידרש להוכיח שנאמר משפט שהוא עובדתית לא נכון, ובמידה וזה לשון הרע, עליו להציג שפה בוטה בה השתמש הנתבע. תובעים רבים מגבשים את התשתית הראייתית על סמך הקלטות, סרטוני וידאו מצולמים וכד' – כמובן רק במסגרת החוק. להקליט בשיחה אחד על אחד – מותר, ביצוע האזנת סתר לפגישה אליה לא הוזמנת – אסור, ובמידה וזה מה שמוצג, עורך הדין של הנתבע עלול לדרוש חקירה נגדית ולהפיל אותך בכך.

עורך דין לתביעות נזיקין בדיני ליטיגציה אזרחית

עורך הדין ישתמש בחוק על מנת להוכיח כי עובר עבירת הליטיגציה האזרחית אכן כזה, ויש להרשיע אותו בדין. דוגמאות לעברייני הליטיגציה האזרחית: שכנים שהשתלטו על החצר בבניין, חריגה של קבלן תמ"א 38 ממה שסוכם עם הדיירים במזיד, תוך ניסיון להשתלט על המבנה, וכד'.

עורך דין לתביעות נזיקין בדיני ליטיגציה מסחרית

בתביעות אלו יש לו את מספר המקרים הגדול ביותר מבין כל השאר. הוא מטפל במקרי מבחן שונים ומגוונים כמו:

גניבת עיין – סוחר טוען שהוא מוכר מותג של חנות ידועה, על אף שמעולם לא קיבל ממנה זיכיון או רישיון לעשות כן.

זכויות יוצרים – הפרה של זכויות יוצרים. אדם הציג יצירה של אדם אחר, או פרי-עמלו – וטען שזה שלו.

זכויות בלעדיות – הפרה של זכויות בלעדיות. למשל אדם שהחליט להשמיע שידורי טלוויזיה עליהם יש זכויות שידור רק לאדם מסוים, שהחליט לתבוע. בהגדרה, הוא צריך להוכיח זאת גם על ידי כך שהגורם המסחרי אותו הוא מייצג יאשר את פני הדברים, ופעמים רבות הוא לא מאשר, והתביעה מתגלה כשקר, אך לעתים אכן יש אמת בדברים.

דיני חברות – התעסקות בדיני חברות בע"מ. נושאי משרה שהסתכסכו עם הבעלים, בעלים שהסתכסכו עם נושאי משרה, או חברה שהיא בבעלות של כמה בעלים שנקלעו לריב במסגרת דיני חברות.

זקוקים לעורך דין מקצועי? היכנסו לאתר