ליעוץ ראשוני חינם השאירו את פרטיכם:
שם:
טל':
אימייל:
banner

 

חקירות ביטוח

תאונות דרכים
 • ביצוע החקירה ע"י חוקר פרטי על פי חוק הפלת"ד:
 • בדיקה וחקירה של הונאות בקשר לכיסוי הביטוחי, ביום תאונות, החלפת נהג, הוספת נוסעים, החלפת רכבים, ועוד.
 • בחקירות הנזק הדגש יעמוד על חשיפת מתחזים בדרך של תשאול נכון, חקירות עקיפות וסמויות, שימוש במקורות מידע.
 • בדיקת אמינות ההוצאות הרפואיות, אובדן כושר השתכרות, צרכים ודרישות מיוחדות
 • איתור זכאויות מהמלל וממיטיבים נוספים ובדיקה אודות אירועים ופגיעות קודמות.

ביטוחי חיים, תאונות אישיות

 • חקירת נסיבות - אימות מקרה הביטוח.
 • הכיסוי הביטוחי – שימת דגש על הצהרת המבוטח, בחינת נסיבות הפגיעה מול סייגי הפוליסה, 
  אבחנה בין תאונה לליקוי גופני ממחלה.
 • חקירה אודות תקופת אי-הכושר - דגש על ביצוע מהיר בתאונות אישיות.
חבויות – וצד ג'
 • בדיקת הכיסוי ביטוחי - התאמת הפוליסה לעיסוק, מספר עובדים/היקף הפרויקט. איתור גורמים קשורים כולל חוזים וביטוחים. בדיקת חסר וכפל ביטוח, מעבר מדוקדק על סייגי הפוליסה ועוד.
 • בדיקת שאלת האחריות - מערכת היחסים בין המבוטחים לגורמים נוספים, הערכת האחריות וחלוקתה בהתאם לעובדות המקרה ובחינת המעמד של כל הצדדים הקשורים באתר האירוע.
 • חקירת נסיבות האירוע - תשאול עדים, בדיקת היתכנות האירוע, התאמה בין הנסיבות המתוארות לסוג הפגיעה, בחינת קשר סיבתי וגורמים סביבתיים שונים, וכו'.
 • חקירת גובה הנזק

מעקבים

התמחות בנושא המעקבים הינה תולדה של לימוד, הדרכה נכונה ולצידם הרבה מאד ניסיון.

משרד HOP חוקר פרטי הינו בין הבודדים בשוק שלו צוות מעקבים שזה כל עיסוקו.

משרד HOP חוקר פרטי מבצע מעקבים בשטחי מדינת ישראל ובכלל זה בשטחי הרשות הפלשתינאית 

(יהודה ושומרון). בנוסף אנו מבצעים מעקבים וחקירות בחו"ל באמצעות שותפינו העסקיים. 

חקירות רכוש
 • גניבות רכב - כיסוי ביטוחי, הגנות, עבר ביטוחי וניסיון תביעות, אימות נסיבות, שווי רכב ממשי, עמידה בכל סייגי הפוליסה. 
 • דירות - פריצות וגניבות, נסיבות האירוע, חקירות פרטיות וחקירות ביטוח ע"י חוקר פרטי לאימות/הזמה של האירוע, בדיקת עבר ביטוחי ותביעות קודמות, בדיקת שווי ממשי לנזק שנגרם.
 • בתי עסק - כמפורט לעיל, ובנוסף כסוי ביטוחי, קיום הגנות, בדיקות אמצעי אבטחה ושמירה, התכנות לתחלוף התביעה כנגד חברת/מוקד האבטחה, מצב כלכלי ומניעים אפשריים לביום, מצב מלאי מדויק ותנועות המלאי.
 • שריפות - קיום הגנות על פי דרישות הפוליסה ומכבי האש, בדיקת אפשרות להצתה, חקירת רקע על המבוטח תוך דגש על מהימנות, בדיקת עבר ביטוחי ותביעות קודמות.
 אחריות מקצועית
 • בדיקת הכיסוי והתאמתו לרישום שמופיע בפוליסה, בחינת נושא הרשלנות המקצועית, מועד האירוע, מועד הדיווח ביחס לתקופת הביטוח.
 • חקירת נסיבות האירוע, תשאול המעורבים במקרה, בחינת התכנות ואימות הגרסה שבבסיס התביעה. 
 • בחינה של הרשלנות המקצועית תוך השוואתה לסטנדרטים המקובלים באותו ענף על פי פרסומים מקצועיים.